ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงราชบุรีประกาศการก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 3208

วันที่ 27 เม.ย. 2563 )
 

                นายอัศนีย์  สุภานัย  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3(ปทุมธานี) ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ที่กม.58+700 ,กม.63+350 ,กม.63+625 ,กม.64+064 และกม.64+650 จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้าง 306 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มกราคม 2564 ในการก่อสร้างขยายความกว้างสะพานอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขอให้ท่านผู้ใช้เส้นทางสัญจรโปรดระมัดระวังการใช้เส้นทางดังกล่าว แขวงทางหลวงราชบุรี จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี