ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 29 เม.ย. 2563 )
 
         นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร์  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 กำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดผ่านระบบ DBD e-Fing ที่ www.dbd.go.th โทรสายด่วน1570 โดยสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://efiling.dbd.go.th

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี