ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอเชิญสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย –เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19

วันที่ 30 เม.ย. 2563 )
 

         นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีขอเชิญสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย –เดนมาร์ค ขนาด 200 มิลลิลิตร เพื่อจำหน่ายให้กับส่วนราชการในจังหวัดในราคาพิเศษหีบละ 297 บาท (เฉลี่ยราคากล่องละ 8.25 บาท) (ราคาขายปลีกปกติในท้องตลาดกล่องละ 11.00 บาท หรือหีบละ 396 บาท) ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และยังไม่ได้รวมค่าขนส่งถึงจังหวัด เนื่องจากเหตุกาณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง

โดยท่านสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 100 หีบ ขึ้นไป ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายการตลาดและการขาย อ.ส.ค.เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร กทม.10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2279-8622และ 0-2279-8624 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ marketingandsales@dpo.go.th

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี