ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดตลาดคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 13 พ.ค. 2563 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชุรีได้มีนโยบายจัดตลาดคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรีได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านการตลาดและด้านราคา โดยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 นำสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปมาจำหน่ายให้ผู้บริโภค ณ บริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ถึงหน้าบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งกำหนดจัดตลาดทุกวันจันทร์ เวลา 06.00 น. -12.00 น. สินค้า ได้แก่ หมู ไข่ไก่ กุ้งก้ามกราม มะม่วง กล้วยหอม กล้วยไม้ พันธุ์พืชผักและสินค้าแปรรูป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี