ข่าวประชาสัมพันธ์
“แรงงานต่างด้าวพม่าต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติ”

วันที่ 5 ม.ค. 2555 )
 
         นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานจังหวัดราชบุรี ได้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า และออกใบอนุญาตทำงานเมื่อปี 2552 ซึ่งแรงงานต่างด้าวดังกล่าวต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติ โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 แต่เนื่องจากขณะนี้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ยังมีจำนวนน้อยมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประการที่มีแรงงานต่างด้าวพม่าที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มิฉะนั้นจะดำเนินการส่งกลับและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 1/56 – 57 ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-322261-2
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี