ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงสมุทรสงครามประชาสัมพันธ์การปิดการจราจร

วันที่ 14 พ.ค. 2563 )
 

           นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปากท่อ จะดำเนินการย้ายระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ในพื้นที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับปากท่อ จังหวัดราชบุรี แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ในทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง กม.122+200 – กม.123+000 (ฝั่งขาเข้าราชบุรี) ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถเลี่ยงไปใช้ถนนเลียบคลองชลประทานแทนได้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้เส้นทางทราบและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายขจรศักดิ์  ชุมสว่าง โทร.08 1174 7680


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี