ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี จัดตั้งตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 พ.ค. 2563 )
 

จังหวัดราชบุรี จัดตั้งตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี เพื่อนำอาหารแห้งใส่ไว้ในตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ภายใต้กิจกรรม "ตู้ปันสุข        แบ่งทุกข์คนราชบุรี หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีร่วมแบ่งปัน”

รายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานสนับสนุนสิ่งของและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "ตู้ปันสุข        แบ่งทุกข์คนราชบุรี” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

วันที่ 14 พ.ค.63 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี สำนักงานจังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 พ.ค.63 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

วันที่ 18 พ.ค.63 สำนักงานี่ดินจังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 พ.ค.63 หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 20 พ.ค.63 สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 พ.ค.63 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 พ.ค.63 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 พ.ค.63 ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 และ 27 พ.ค.63 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 28 พ.ค.63 แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

วันที่ 29 พ.ค.63 แขวงทางหลวงราชบุรี

วันที่ 1 มิ.ย.63 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 2 มิ.ย.63 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 4 มิ.ย.63 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

วันที่ 5 มิ.ย.63 หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบรี

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี