ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานจังหวัดราชบุรีเร่งให้สถานประกอบการทำประกันภัยให้แรงงานต่างด้าว

วันที่ 5 ม.ค. 2555 )
 
     นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนได้แสดงความห่วงใยผ่านกรมการจัดหางาน กรณีการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานให้มีความทัดเทียมกับแรงงานไทยซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 19 ค.ศ. 1925 ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจาก นายจ้าง สถานประกอบการจัดทำการประกันภัยให้กับแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน เพื่อจัดทำหลักประกันคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิจากสำนักงานประกันสังคมได้จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของนายจ้างได้ สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำประกันภัยได้จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบเป็นผู้รับทำประกันภัยให้กับแรงงานต่างด้าว
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี