ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสื่อสารการใช้งานแอปพลิเคชัน Card2U ต่อประชาชนคนไทย

วันที่ 18 พ.ค. 2563 )
 

        นายณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(สศด.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาระบบการสื่อสาร ThaiFightCOVID และ Application Card2U ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารจากภาครัฐ สู่ภาคประชาชนที่ถูกต้องและทันท่วงที ทั้งข้อมูลประกาศรัฐบาล ข่าวประจำวัน ประกาศหน่วยงานภาครัฐ ประกาศโรงพยาบาล การตรวจสอบข่าวปลอม การตรวจสอบจำนวนผู้ติดเชื้อ พื้นที่เสี่ยงที่ต้องระวัง การจดบันทึกเส้นทางการเดินทางเพื่อการตรวจสอบข้อมูล การประเมินความเสี่ยงของตนเอง รายชื่อโรงพยาบาลและสถานที่ติดต่อ รวมทั้งสายด่วนในการรายงาน และการขอความช่วยเหลือต่าง ๆ

            ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Card2U


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี