ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันที่ 20 พ.ค. 2563 )
 

           นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

            ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตามกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plantforest.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี