ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.ราชบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิก

วันที่ 6 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
          นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2555 โดยจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นเวลา 1 วัน และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา 4 วัน
          ทั้งนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมในวันที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ชั้น 4)
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โทรสาร. 0-3232-1678 หรือ นายเฉลิม พิริยะไวทย์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ โทร 089-9116550 และ นางสาววรรณกร ส่งทวน หัวหน้าฝ่ายการประชุม โทร. 086-808-9089 //นายรชา วาสนเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี