ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.ราชบุรีประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชน

วันที่ 22 พ.ค. 2563 )
 

            นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายจากจังหวัดราชบุรีจัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 725,683 ชิ้น เพื่อมอบให้ทุกอำเภอนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปทุกคน คนละ 1 ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไรรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

            หน้ากาผ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดทำขึ้นมีลักษณะใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยแต่สามารถรซักใช้งานได้หลายครั้ง ด้านหน้าทำด้วยผ้า Poly Cotton สะท้อนน้ำเพื่อป้องกันการซึมเปื้อนของของเหลวหรือสารคัดหลั่งสามารถฉีดพ่นแอลกอฮอล์ได้ ด้านในเป็นผ้า Poly Cotton สีขาว ปราศจากสารเคมี การดูแลรักษาผ้าสะท้อนน้ำ 1.แช่ในน้ำอุณหภูมิห้องผสมสบู่หรือผงซักฟอก 30 นาที 2.ห้ามขยี้ ล้างด้วยน้ำสะดวก ตากให้แห้ง รีดไฟกลาง

เนื่องจากหน้ากากผ้าที่แจกจ่ายเป็นงานตัดเย็บซึ่งอาจเกิดความชำรุดหรือคลาดเคลื่อนไปจากรูปแบบที่กำหนด ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนจึงให้รวบรวมเปลี่ยนได้ที่อำเภอ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยตรง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหน้ากากผ้า

สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-338601


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี