ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประจำเดือนเมษายน 2563

วันที่ 22 พ.ค. 2563 )
 

          สำนักข่าว ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการฯ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานของ สทท. สวท.สพป. สปข.1-8 และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) ประจำเดือนเมษายน 2563 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

            1.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จัดการแถลงข่าว จำนวน 30 ครั้ง เป็นการแถลงของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.และการแถลงข่าวและตอบคำถามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ

            2.ประเด็นการประชาสัมพันธ์ในเดือนที่ผ่านมา (เมษายน 2563)ศบค.จัดการแถลงข่าว จำนวน 151 ประเด็น เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทย มาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกช การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง และการหยุดยั้งการแพร่ระบาด รวมถึงการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายทุกช่องทาง สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ทั้งหมด 67,381 ชิ้น ประกอบด้วย ผลิตคลิปแถลงข่าวจากข้อมูล ศบค.เพื่อเผยแพร่ผ่านเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 และสื่อออนไลน์ของ กปส.จำนวน 151 ชิ้น ,ผลิตอินโฟกราฟิกจากข้อมูล ศบค.เพื่อเผยแพร่ผ่านเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19และสื่อออนไลน์ของ กปส.จำนวน 212 ชิ้น ,ผลิตคลิปจากข้อมูล/ชิ้นงาน ข้อมูล ศบค.เผยแพร่ขยายผลผ่านช่องทาง ต่าง ๆ จำนวน 67,018 ชิ้น

            3.สรุปผลการรับรู้ของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเครือข่ายทุกช่องทาง เช่น เพจ Faecbook NBT2HD/@Live NBT2HD/การแถลงข่าว/เพจกรมประชาสัมพันธ์/NBT มีคำตอบ /สำนักข่าว/รวมใจสู้ภัยโควิด 19/รายการพิเศษศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19/ฟังชัด ๆ ถนอมจัดให้/เรื่องดังหลังข่าว/คุยถึงแก่น /เพจสำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ/หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ส่วนกลางและภูมิภาค และหน่วยงานเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจำนวนการเข้าถึง (Reach)358,411,827 ครั้ง จำนวนแชร์ (Share) 2,091,951 ครั้ง และจำนวนการแสดงความคิดเห็น (Comment)708,694 คอมเม้นต์ เป็นการแสดงความคิดเห็นระหว่างไลฟ์สดทางเพจ Live NBT2HD เชิงบวก จำนวน 210 คอมเมนต์ และเชิงลบ จำนวน 232 คอมเมนต์


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี