ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 27 พ.ค. 2563 )
 

    นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม โดยให้ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท.ร่วมกับธงชาติไทย พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงและ       ผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคาร ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563


จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนหน่วยงานประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติไทยธงพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วโดยรอบอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งประดับไฟให้เรียบร้อยสวยงาม และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ภายในอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี