ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดกิจกรรมรับขวัญข้าวห่อสู่ข้าวใหม่เทือกเขาตะนาวศรี

วันที่ 9 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
          นางวิษา ช่างประดิษฐ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเทือกเขาตะนาวศรี ภาคตะวันตก เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเทือกเขาตะนาวศรี กำหนดจัดกิจกรรม รับขวัญข้าวห่อสู่ข้าวใหม่เทือกเขาตะนาวศรี ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเชื่อมร้อยความสัมพันธ์เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเทือกเขาตะนาวศรี และเครือข่ายป่าชุมชนภาคตะวันตก 43 ตำบล 114 องค์กรป่าตะนาวศรีและกลุ่มองค์กรเครือข่ายใหม่ 47 องค์กร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมในเรื่องของการจัดการทรัพยากรของประเทศที่เหลืออยู่ เพื่อผลักดัน กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรเป็นประเด็นนโยบายสาธารณะ มีการจัดกิจกรรมพิธีรับขวัญกินข้าวห่อเทือกเขาตะนาวศรี กิจกรรมรื่นเริงเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน การเสวนา การจำหน่ายตลาดนัดสินค้าและอาหารพื้นบ้านยามเช้า///ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี