ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธ์ข้าวเสื่อมสภาพ

วันที่ 28 พ.ค. 2563 )
 

            ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ งบประมาณปี 2560 และ 2561 จำนวน 58,740 กิโลกรัม ดังนี้

1.ข้าวเปลือกจากงานวิจัย  จำนวน 4,230 กิโลกรัม 

2.ข้าวเปลือกงานผลิตเมล็ดพันธ์ ปี 2560

   -พันธุ์คัด จำนวน  3,280 กิโลกรัม

  -พันธุ์หลัก จำนวน 30,400 กิโลกรัม

3.ข้าวเปลือกงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2561

    -พันธุ์คัด จำนวน 2,500 กิโลกรัม

   -พันธุ์หลัก จำนวน 18,330 กิโลกรัม

            จำนวนรวมทั้งสิ้น  58,740 กิโลกรัม

            ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขและขอดูข้าวเปลือก ได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี เลขที่ 106 หมู่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 032 732286 และhttp://rbr-rrc.ricethailand.go.th ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้าเสนอราคา ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 – 09.50 น. และจะทำการประมูลราคาขายทอดตลาดเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี