ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในยุค 4.0

วันที่ 21 ก.ค. 2563 )
 
           นายอภัย  เอียดบัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในยุค 4.0 ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงานของอาสาสมัครคุมประพฤติในด้านการนำเทคโนโลยี (SMART PHONE) มาใช้ในการรับส่งข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ ผ่านระบบ Google Froms Google Maps และ Application อื่น ๆ นำไปสู่การเพิ่มทักษะองค์ความรู้ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นอาสาสมัครคุมประพฤติที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 40 คน

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี