ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 21 ก.ค. 2563 )
 
           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.แจ้งว่า รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป และขอให้ส่วนราชการจัดสมุดลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมทั้งเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
             จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือส่วนราชการจัดสมุดลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ตามความเหมาะสมและเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th หรือ www.ocsc.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี