ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวงประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อย) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ

วันที่ 23 ก.ค. 2563 )
 

          นายสุรชัย  ศรีเลณวัติ  ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ

            ในการดำเนินงานโครงการฯ กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(การประชุมกลุ่มย่อย) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษา โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 13 กลุ่ม ดังนี้

            กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

            กลุ่มที่ 2 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

            กลุ่มที่ 3 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

            กลุ่มที่ 4 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดบางแพใต้ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

            กลุ่มที่ 5 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

            กลุ่มที่ 6 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร โรงอาหารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            กลุ่มที่ 7 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

            กลุ่มที่ 8 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา อำเภออัม  พวา จังหวัดสมุทรสงคราม

            กลุ่มที่ 9 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ อาคารสโมสรเทศบาลตำบลปากท่อสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

            กลุ่มที่ 10 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.0-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดราชบุรี

            กลุ่มที่ 11 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

            กลุ่มที่ 12 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง ชั้น 3 จังหวัดเพชรบุรี

            กลุ่มที่ 13 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

            ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-215-6314 แจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2115-6314 อีเมล : Pich.envi1993@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2115-6314


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี