ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 23 ก.ค. 2563 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. บริเวณถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 111+000 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี (บริเวณหน้าเจริญชัย ออโต้คาร์) ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่     เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ริมทางสองฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

          จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จิตอาสาพระราชทานสวมเสื้อสีเหลือง สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สำหรับประชาชนสวมเสื้อโทนสีเหลือง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี