ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดงานวันรพีราชบุรี 63

วันที่ 23 ก.ค. 2563 )
 

           นางผิวพรรณ  ลิ้มสินโสภณ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันรพีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ศาลจังหวัดราชบุรี ศาลแขวงราชบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ได้ร่วมกันจัดงาน รพีราชบุรี 63 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศาลจังหวัดราชบุรี ภายในงานมีการจัดพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี