ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันที่ 23 ก.ค. 2563 )
 

           นายชุมพล  คำเทียน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ตรวจ เช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครัวเรือนและระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัย ตรวจ เช็ค ซ่อมเครื่องมือการเกษตร ตรวจ เช็ค ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์และฝึกอบรมการทำซาลาเปาไส้หมูให้กับชุมชน เพื่อใช้ในการประกอบเป็นอาชีพเสริม


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี