ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 24 ก.ค. 2563 )
 

          นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ว่า ได้รับอนุมัติโครงการ "สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

            จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่เยาวชนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จนำนวน 900 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนสิ่งของหรืออาหารคาวหวานเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เยาวชนในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานจังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3233-7890 หรือ 08-1006-2772 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี