ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 31 ก.ค. 2563 )
 

            นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมวัดป่าพระธาตุเขาน้อย อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลผู้พิการให้แกนนำอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ และให้ผู้พิการได้รับการดูแลจากแกนนำอย่างถูกต้องและครอบคลุม ตลอดจนสร้างเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในจังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี