ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้

วันที่ 27 ส.ค. 2563 )
 

             จังหวัดราชบุรีโดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 มีความประสงค์จะดำเนินการขายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 24 รายการ

            ผู้ประสงค์จะขอซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอดูสภาพครุภัณฑ์ ณ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

            กำหนดขายในวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7

            การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) และเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว โดยการเสนอราคาเหมารวม

            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-325965 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี