ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)จำนวน 2 รายการ เลขที่ สชป.13/ค.77/2563

วันที่ 3 ก.ย. 2563 )
 

            กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีซากครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี และอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ

            ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอดูสภาพครุภัณฑ์ชำรุดได้ที่ คลังพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0 3291 9197 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://procurement.rid.go.th

            กำหนดขายทอดตลาดในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจะเริ่มลงทะเบียนกับคณะกรรมการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 09.30 น.และจะทำการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ   


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี