ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลโพธาราม

วันที่ 3 ก.ย. 2563 )
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 264 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงพยาบาลโพธาราม การประมูลขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว จะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา

            ผู้สนใจที่จะประมูลพัสดุของโรงพยาบาลโพธาราม ติดต่อขอดูสภาพพัสดุดังกล่าวได้ที่บ้านพักคูหิรัญ-คำเนียม โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมกันในวันที่ 10 กันยายน 2563 ในเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.

            กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ ของโรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 11 กันยายน 2563 บ้านพักคูหิรัญ-คำเนียม โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้ผู้เข้าร่วมประมูลลงชื่อไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 14.30 น. จะเริ่มทำการประมูลราคาด้วยวาจา ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3271 9400 ต่อ 642


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี