ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 ก.ย. 2563 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีมีการเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมจำนวนมาก และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แต่เนื่องจากราคามะพร้าวน้ำหอมเริ่มมีความผันผวนไม่มีเสถียรภาพ และคาดว่าจะมีผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนกันยายน 2563 – มกราคม 2564 ประกอบกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่และจะย่างเข้าสู่ฤดูหนาว อาจชะลอการบริโภคและส่งผลให้ราคามะพร้าวน้ำหอมมีแนวโน้มลดลง

            จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนรณรงค์บริโภคมะพร้าวน้ำหอมของจังหวัดราชบุรี ซึ่งน้ำมะพร้าวมีประโยชน์ทางโภชนาการ เช่น เป็นเครื่องดื่มให้เกลือแร่ทดแทนกับผู้ออกกำลังกาย ป้องกันโรคหัวใจ ชะลอความแก่ ช่วยทดแทนฮอร์โมนในหญิงวัยหมดประจำเดือนและทำให้ผิวหนังมีคุณภาพดีขึ้น โดยสนับสนุในการสั่งซื้อมะพร้อมผลสดหรือน้ำมะพร้าวแปรรูป เพื่อนำมาเป็นเมนูอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี