ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนำเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน

วันที่ 15 ก.ย. 2563 )
 

             นางณิชารี  ภควัตชัย  ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์กำหนดจัดประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ ห้องอาเซียน 1 ชั้น 1 โรงแรมพีลูสกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ผลสำเร็จจาการแก้ปัญหาของรัฐบาล และสร้างวิทยากรต้นแบบในชุมชนเป็นแกนนำในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในพื้นที่  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละจังหวัดประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการ สวท.ราชบุรี อปมช. วิทยุชุมชน นักจัดรายการ สื่อมวลชน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี