ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 23

วันที่ 15 ก.ย. 2563 )
 

           นายสุรศักดิ์  ศรีสาร  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กำหนดจัดโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 23 โครงการอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับครูผู้จัดกระบวนการและพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนฯ พ.ศ.2544 ในวันที่ 18 กันยายน 2563     ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กเยาวชนในสถานศึกษาได้ทราบถึงหลักการของสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชน โดยได้จัดอบรมแก่ครูผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถขยายผลต่อในสถานศึกษาได้ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา) เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 แก่ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 20 ราย และเป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 23 จำนวน 55 ราย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี