FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
เรือนจำกลางราชบุรีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านการเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง

วันที่ 15 ก.ย. 2563 )
 

เรือนจำกลางราชบุรีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านการเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง
 
วันที่ 15 ก.ย. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” กรมราชทัณฑ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับอภัยโทษที่ผ่านการอบรมจากโครงการฯ ณ เรือนจำกลางราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการ "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2563 มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาจริง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ มีความภูมิใจในตนเองพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก
 
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 400 คน เป็นหญิง 60 คน ชาย 340 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ยังความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในครั้งนี้
 
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี