ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลบัวงามประกาศขายทอดตลาด

วันที่ 16 ก.ย. 2563 )
 

            เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด 4 ประเภท จำนวน 184 รายการ

            ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลการขายทอดตลาดครั้งนี้ สามารถขอดูพัสดุของที่จะขายทอดตลาดได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาไม่ได้เข้าดูสิ่งของที่จะขายทอดตลาดเทศบาลจะถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้วจะโต้แย้งในภายหลังมิได้

            กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุโดยการประมูลปากเปล่า ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม โดยกำหนดให้ลงทะเบียนผู้เข้าเสนอราคาเวลา 09.00 – 10.00 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

            ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบัวงาม ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3227-9345


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี