รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่ 25 ก.ย. 2563 )
 

            สำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี (จังหวัดราชบุรี) ดังนี้

            พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ มีใบอนุญาตขับรถยนต์

            ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (อาคารหลังใหม่) ห้องทำงานรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3232-7129ต่อ 431 หรือ 08-4656-1980

            สำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. (ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 1) และจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยกกระบัตรเมืองราชบุรี อาคารสำนักงานอัยการภาค 74 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            สำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานอัยการภาค 7  (ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 1)

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี