ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่ 9 ต.ค. 2563 )
 

             นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ธรรมศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์  วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            จังหวัดราชบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และร่วมพิธีทอดผ้าป่าฯ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากมีความประสงค์บริจาคเงิน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เพื่อนำส่งเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี