ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

วันที่ 12 ต.ค. 2563 )
 

             การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ดังนี้

          1.ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนีซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เวลา 07.30 น. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม กิจกรมปลูกต้นไม้ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านจำลองและพิพิธภัณฑ์ การบรรยายพิเศษพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

            2.ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 120 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

            3.ส่วนภูมิภาค จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด

             เชิญชวนบริจาคหนังสือมีค่า (หนังสือนิทาน สมุดภาพหนังสือเสริมความรู้ทั่วไป) เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารและห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ บริจาคได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ทั่วประเทศ และศูนย์การค้าบิ๊กซีทั่วประเทศ

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี