รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 12 ต.ค. 2563 )
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ในตำแหน่ง ดังนี้

            ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี 2/13 ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

            สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3233 7619 หรือดูทางเว็บไซต์ www.trasury.go.th/pv_ratchaburiและทาง www.treasury.go.th (หัวข้อข่าว – รับสมัครงาน – พนักงานราชการ)

           

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี