รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 12 ต.ค. 2563 )
 

            ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

            ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการจำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

            ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และทางเว็บไซต์ www.rbr.rrc.ricethailand.go.thหัวข้อ "รับสมัครงาน”

            ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และทางเว็บไซต์ www.rbr.rrc.ricethailand.go.th ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี