FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษา

วันที่ 15 ต.ค. 2563 )
 
ราชบุรีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษา

วันที่ 15 ต.ค. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ซึ่งก่อนเข้าวาระประชุมได้มีพิธีมอบรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563 แก่ครูผู้ทำประโยชน์ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาดีเด่น ประกอบด้วย นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์, นางเธียรธารา อ้นน้อย ครูชำนาญการโรงเรียนวัดดอนตลุง, นายสมชาย ตั่นทรัพย์สิน ข้าราชการบำนาญ, นางสุนทรี วัฒนสุนทร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม และนางสาวสุมิตรา แก่นสลุง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ อาทิ การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากอนุกรรมการเกษียณอายุราชการ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ การขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี