FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กกต.จัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63

วันที่ 16 ต.ค. 2563 )
 
กกต.จัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63

กำหนดแล้ว เลือกตั้ง อบจ.63 เตรียมใช้สิทธิ์ 20 ธ.ค.นี้
.
คณะรัฐมนตรี มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อนที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอและมีมติเห็นชอบในหลักการ
.
วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.
.
รับสมัครในวันที่ 2-6 พ.ย.
.
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.
.
"เตรียมตัวให้พร้อม เลือกคนดีมาปฏิบัติหน้าที่"
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
#เลือกตั้งอบจ63


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี