FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีจัด"Chef Fest @Ratchaburi"ณ ตลาดศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563

วันที่ 17 ต.ค. 2563 )
 
ราชบุรีจัด"Chef Fest @Ratchaburi"ณ ตลาดศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563
ค่ำวันนี้(17 ตุลาคม 2563) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน"Chef Fest @Ratchaburi"โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับงานดังกล่าวจัดโดย ททท.หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี และตลาดศรีเมือง ในการจัดกิจกรรมงาน "Chef Fest @Ratchaburi" เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น กระตุ้นการใช้เงิน การสร้างรายได้เข้าชุมชน การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดราชบุรี โดยมุ่งเน้นไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยการใช้เสน่ห์เอกลักษณ์ของอาหารไทยที่มีในอดีตที่ผ่านมา และสร้างอาหารเมนูใหม่เพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดราชบุรี อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ซึ่งปัจจัยเรื่องการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค คืออาหารเป็นสื่อที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เกิดการเดินทางทองเที่ยวสู่ท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ โดยการท่องเที่ยวเชิงอาหารก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น การขับเคลื่อนของเทคโนโลยี สื่อออนไลน์เป็นสําคัญในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความสะดวก ให้กับนักทองเที่ยวในการค้นหาข้อมูลแหล่งทองเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวชิมอาหาร ร้านอาหารแนะนําเมนูท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นการทองเที่ยวในประเทศและเป็นการสร้างรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตและอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมการทองเที่ยวเมืองรอง

โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของนิทรรศการที่มีความน่าสนใจ โดดเด่น ดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน สร้างการรับรู้ถึงกิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรีในด้านต่างๆ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมคือ
 สอนทําเมนูอาหารที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Chef Challenge เพื่อเป็นการกระจายเมนูใหม่และกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร
 Local / Signature โดยเมนูที่ชนะในการแข่งขันจะเป็นลิขสิทธิ์ของทางจังหวัดราชบุรี
 Best Restaurant Awards มอบรางวัลสุดยอดอาหารเด่นประจําจังหวัดราชบุรี
 Food Good Paradise เทศกาลอาหารรวบรวมของอร่อยจากทั่วทุกสารทิศ
 กิจกรรมลานอีเว้นท์แหล่งรวมเทศกาลอาหารจากร้านอาหาร exclusive /ร้าน Celebrity Chefs/ ร้าน Michelin Plates ชม ชิม ลิ้มรสของดีแต่ละถิ่นทั่วเมืองไทย ซึ่งเป็นของดีของอร่อยที่ห้ามพลาด ต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากกลับบ้านอีกด้วย
 Live Performance กิจกรรมการแสดง Cooking Musical Live Performance ตื่นตาตื่นใจไปกับการเต้นและการแสดงที่ผสมผสานกับดนตรีการแสดง Cooking Musical
 การแสดงคอนเสิร์ต ความสนุกแบบ Social Distancing กับการแสดงคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ New normal ความสนุกแบบ Social Distancing (การเว้นระยะห่างทางสังคม) สร้างบรรยากาศภายในงานให้มีสีสันกับนักร้องศิลปินชื่อดัง อาทิ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 วง Lomosonic, วันที่ 17 ตุลาคม 2563 อะตอม ชนกันต์ และวันที่ 18 ตุลาคม 2563 วง Nap A Lean
0000000000000000000000000000000


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี