FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดช่องลมพระอารามหลวงจังหวัดราชบุรี

วันที่ 18 ต.ค. 2563 )
 
จังหวัดราชบุรีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดช่องลมพระอารามหลวงจังหวัดราชบุรี

วันนี้ (18 ต.ค. 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายปรีชา นางวรรณี คูวัฒนา และครอบครัว นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการบำรุงปฏิสังขรพระอารามหลวง โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในการนี้ ครอบครัวคูวัฒนา ข้าราชการ ประชาชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สรุปยอดกฐินได้ 3,876,504 บาท ซึ่งปัจจัยจากการทอดกฐินนี้ ทางวัดจะนำไปทำนุบำรุงศาสนสถาน และส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนวัดช่องลม

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี