ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ปี 2563

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 

          นายชวนนท์  อิ่มอาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 1 เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับชมรมพยาบาลจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ปี 2563 ขึ้น ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พิธีมอบโล่และประกาศเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น "ดนดีศรีพยาบาลจังหวัดราชบุรี” และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี