ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2563

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 

                นายธรรมศักดิ์  ฤทธิ์แดง  นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลหลักเมือง กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมสืบทอดเผยแพร่ประเพณีอันงดงามให้คงอยู่สืบไป เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของเทศบาล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี