ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 

            นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี  www.oic.go.th/INFOCENTER20/2013 เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ”  2. บทความเผยแพร่ความรู้ดังนี้  1. บทความเรื่อง ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ  2. บทความเรื่อง มีเจ้าของหรือเปล่า  3. บทความเรื่อง ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม  4. บทความเรื่อง อย่าเพิ่มขุด ขอดูก่อน 5. บทความเรื่อง วิธีจัดการกับหมู


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี