ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค)

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 

            นางวันทนา  ณัฐพูลวัฒน์  ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 2 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองในระบบประกันสังคมให้แก่เครือข่าวประกันสังคมและแรงงานภาคอิสระตลอดจนประชาชนที่สนใจ จำนวน 150 คน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี