รับสมัครงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 

             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจำนวน 2 อัตรา ด้วยเงินงบประมาณ ในตำแหน่งดังนี้

            1.ปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท

          2.ปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เพศหญิง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6

            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (ไม่เสียค่าสมัคร)

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และทางเว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่มารับการคัดเลือกในวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี