ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนเลขสวย จำนวน 301 หมายเลข สมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 21 ต.ค. 2563 )
 

             นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี กำหนดการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนจังหวัดราชบุรี หมวด กม. "การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” ทะเบียนเลขสวย จำนวน 301 หมายเลข สมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กำหนดการประมูลด้วยวาจา (เคาะไม้) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เริ่มเปิดการประมูลตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้ประมูลจะได้สิทธิประโยชน์ จดทะเบียนรถใหม่หรือใช้สับเปลี่ยนกับรถคันเก่าได้ สามารถ ซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ เป็นกรรมสิทธิ์มรดกตกทอดแก่ทายาทได้ หลักฐานในการลงทะเบียนประมูล สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับต่างชาติ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง) รับลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร. 032-737171,032-737177 สายด่วน 1584 ,สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง โทร.032-201296 ,สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง โทร.032-261545


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี