รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

วันที่ 22 ต.ค. 2563 )
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ดังนี้

            ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี 2/13 ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

            จังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี หรือทางเว็บไซต์ www.trasury.go.th/pv_ratchaburiและwww.treasury.go.th(หัวข้อข่าว-รับสมัครงาน-ลูกจ้างชั่วคราว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3233 7619


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี