ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

วันที่ 22 ต.ค. 2563 )
 

             นายณฤทธิ์  บุญชัย  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

            สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีเหลือง) จำนวน 1 พาน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี