FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีประชุมรับมอบนโยบายโครงการคนละครึ่ง

วันที่ 22 ต.ค. 2563 )
 
ราชบุรีประชุมรับมอบนโยบายโครงการคนละครึ่ง
วันที่ 22 ต.ค. 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอทุกแห่ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับทราบการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งพร้อมพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง ที่กระทรวงมหาดไทย
โดยจังหวัดราชบุรีขอให้ทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สิทธิที่รัฐบาลให้ พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มใช้วันที่ 23 ตุลาคมนี้เป็นวันแรก
สำหรับโครงการคนละครึ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม
ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง www.คนละครึ่ง.คอม หรือสมัครที่ สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะได้สิทธิ์เงินสนับสนุนใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน 150บาท/คน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี